+48 530 809 003

Dotacje unijne

DUET Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności DUET Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki uruchomieniu innowacyjnych urządzeń produkcyjnych.
Umowa nr : RPPK.01.01.00.18-120/13

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego